ZAWIADOMIENIE O REGATACH - Puchar Młodzika 2012  ZAWIADOMIENIE O REGATACH

    PUCHAR MŁODZIKA W KLASIE CADET 2012

                                                          MIKOŁAJKI 22-23.09.2012

1. ORGANIZATOR

1.1 

  Organizatorem regat jest  Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach, ul. Kajki 84, 11-730 Mikołajki,

tel. 87 4216 285,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.mikolajki.home.pl,

Grzegorz Hammerszmidt - MKŻ Mikołajki 510 373 474,

1.2

Regaty będą rozegrane na JEZIORZE MIKOŁAJSKIM w dniach 22-23.09.2012r

2.PRZEPISY

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefinjowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012,

3.WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA,

3.1

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF

3.2

Regaty rozegrane zostaną w klasie CADET kat Młodzik rocznik 1998 i młodsi,

3.3w

Wpisowe do regat wynosi 60 zł od załogi,

4.ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

4.1

Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w siedzibie klubu MKŻ Mikołajki, ul.Kajki 84,

w dniu 21.09.2012 w godz. 17.00-20.00,

w dniu 22.09.2012 w godz 8.00 - 9.30

4.2

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat  obowiazuje posiadanie następujących dokumentów,

- dowód wpłaty wpisowego do regat

- aktualne badania lekarske,

- licencja sportowa zawodnika PZŻ,

- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min 1.000000 EUR.

- certyfkat  lub świadectwo pomiarowe zgłoszonego jachtu z ustalonym numerem klasowym,

- licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne ( jeśli dotyczy)

5. PROGRAM REGAT

5.1

Program regat będzie następujący

21.09.2012 - Piątek 17.00 - 20.00 zgłoszenia do regat

22.09.2012 - Sobota  8.00- 9.30 zgłoszenia do regat

22.09.2012 - Sobota 11.30 - start do pierwszego wyścigu , kolejne wg komunikatu KS

23.09.2012 - Niedziela 11.00 - start do pierwszego wyścigu dnia, następne wg komunikatu KS

23.09.2012 - Niedziela 15.00 - uroczyste zakończenie regat

5.2

Planowane jest rozegranie 7 wyścigów

5.3

W dniu 23.09.2012 sygnał ostrzeżenia nie może być podany pózniej niż o godz. 12.30.

5.4

Jednego dnia regat może zostać rozegranych nie więcej niż 5 wyścigów.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat w siedzibie klubu MKŻ Mikołajki, ul. Kajki 84,

7. TRASY ROZGRYWANIA REGAT

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych. Trasa regat przedstawiona będzie w Instrukcji Żeglugi.

8. PUNKTACJA

8.1

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów

8.2

W przypadku rozegrania 5  i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony

9. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora podczas procedury zgłoszeniowej.

10. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innychreprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

11. NAGRODY

Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnikom wręczone zostaną nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy.

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

13. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

www.mikolajki.home.pl

Grzegorz Hammerszmidt - kom 510 373 474

14. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

14.1

Noclegi załatwiane we własnym zakresie

14.2

Propozycje adresów na www.mikolajki,pl

 

                                   ZAPRASZMY DO MIKOŁAJEK

                                              MKŻ Mikołajki