Zawiadomienie o Regatach - Mikołajskie Mistrzostwa Młodzików 2019

                                                https://mkzmikolajki.blogspot.com/

   

Zawiadomienie o Regatach Mikołajskie Mistrzostwa Młodzików 2019

 

                                      Mikołajki , dnia 21.08.2019r.

Z A W I A D O M I E N I E   O    R EG A T A C H

Mikołajskie Mistrzostwa Młodzików w klasie Cadet

Mikołajki , 12 - 15.09.2019r

I. ORGANIZATOR:

- Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach , ul. Kajki 84, 11-730 Mikołajki , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Grzegorz Hammerszmidt 510373474.

II. TERMIN

Termin: 12-15.09.2019r.

Miejsce rozgrywania regat j. Mikołajskie – port regat: Ekomarina ,ul. Kajki 84, 11-730 Mikołajki,

III. ZASADY ROZEGRANIA REGAT

·Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami WORLD SAILING 2017-2020,przepisami klasowymi, instrukcją żeglugi oraz niniejszym zawiadomieniem o regatach.

·Regaty zostaną uznane przy rozegraniu minimum 1 wyścigu,

·Planuje się rozegranie 8 wyścigów Mikołajskich Mistrzostw Młodzików,

·Wpisowe do regat:

- wysokość wpisowego wynosi: 90 zł

- należy je wpłacać w momencie zgłaszania zawodników do regat

·Wymagane dokumenty:

- aktualne badanie lekarskie

  • aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500 000 EUR

  • licencja PZŻ

  • certyfikat łodzi

    · w regatach prawo startu mają młodzicy rocznik 2005 i młodsi .

·Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w dniu 12.09.2019 r. w godz. 18.00 – 20.00 i

13.09.2019 w godz. 9.00-11.00

·Instrukcja Żeglugi, z załącznikiem –trasa regat dostępna będzie w biurze regat przy zgłoszeniach.

·Instrukcja zostanie udostępniona także na tablicy ogłoszeń.

IV. PROGRAM REGAT

12.09.2019r -zgłoszenia imienne od godziny 18.00 – 20.00

13.09.2019 – zgłaszania imienne od godziny 9.00 – 11.00

13.09.2019 - uroczyste otwarcie regatgodz. 11:00

- start do pierwszego i kolejnych wyścigów – 12:00

14.09.2019 - start do pierwszego i kolejnych wyścigów –11:00

15.09.2019 - start do pierwszego i kolejnych wyścigów – 10:30

15.09.2019 - uroczyste zakończenie regat o godz 15.00

V. NAGRODY

Przewidywane są dyplomy oraz puchary za klasyfikację indywidualną

kat. Open i Dziewcząt.

VI. Zakwaterowanie i wyżywienie

Noclegi i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie.

Organizator

Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach

Grzegorz Hammerszmidt

510 373 474